JavaScript is off. Please enable to view full site.
3 chân thì có gì sai?

3 chân thì có gì sai?

3 chân không có gì sai cả, cái sai ở đây là tội ăn nói kiểu vòng vo Tam Quốc.

07/06/2020 06:30