Thần chết luôn rình rập bạn đó

    Thần chết luôn rình rập bạn đó

    Trên một số tuyến quốc lộ người dân thường mở lối băng ngang đường, mặc dù họ biết hành động đó là cực kì nguy hiểm đến tính mạng mình cũng như các phương tiện giao thông khác. Thần chết luôn rình rập khắp mọi nẻo đường.

    Biếm Họa22/09/2019