JavaScript is off. Please enable to view full site.
Cosplay Tây Du Ký phiên bản

Cosplay Tây Du Ký phiên bản "thiếu kinh phí"

Nhiều người không nhịn được cười khi xem nhóm thanh niên lấy những vật dụng: Cây mía, chai nhựa,... diễn lại cảnh thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong phim Tây Du Ký.

05/12/2019