Một vụ mua rau gây... tốn xăng

    Một vụ mua rau gây... tốn xăng

    Người phụ nữ trả giá mua bó rau vài ngàn đồng nhưng gây tiêu hao quá nhiều xăng dầu và lãng phí thời gian cho cả trăm người. Câu chuyện tiêu biểu cho giao thông đô thị.

    Truyện Tranh02/04/2021