JavaScript is off. Please enable to view full site.
Mèo đu dây được người dân giải cứu

Mèo đu dây được người dân giải cứu

Không biết bằng cách nào nào mà chú mèo có thể đu dây ở một vị trí khó tin như vậy. Tuy nhiên cuối cùng người dân cũng đã giải cứu cậu ta một cách an toàn.

25/04/2020 06:00