Bài tập thả thính bằng ngôn tình

Bài tập thả thính bằng ngôn tình

Trên mạng có hàng tá câu thả thính ngôn tình... tan chảy. Quan trọng là bạn có biết áp dụng đúng người đúng thời điểm hay không thôi.

13/09/2020 16:50