JavaScript is off. Please enable to view full site.
Bảo tàng virus corona: khi sử gia ghi chép đại dịch cho hậu thế

Bảo tàng virus corona: khi sử gia ghi chép đại dịch cho hậu thế

Hội Lịch sử New York đang bắt đầu thu thập cứ liệu cho một bộ sưu tập nhằm dạy cho thế hệ tương lai biết về đại dịch covid-19 đang xảy ra. Những gì đang diễn ra của ngày hôm nay sẽ trở thành chứng tích và lưu dấu dành cho ngày mai, cho tương lai và những thế hệ sau.

24/04/2020 14:52
Danh tác tại gia: Tái hiện kiệt tác ngay giữa cách ly xã hội

Danh tác tại gia: Tái hiện kiệt tác ngay giữa cách ly xã hội

Bốn người bạn cùng phòng ở bang Connecticut (Mỹ) đang chiến đấu với sự nhàm chán do sự phong tỏa vì virus corona bằng cách tái hiện lại những bức tranh cổ điển giữa đời thực bằng những thứ mà họ có thể tìm thấy quanh nhà mình.

15/04/2020 19:00