Thương miền Trung trong cơn lũ dữ

    Thương miền Trung trong cơn lũ dữ

    Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong khi miền Trung vật lộn với lũ dữ thì đồng bằng sông Cửu Long lại thấp thỏm mong chờ mùa nước nổi.

    Biếm Họa13/10/2020