JavaScript is off. Please enable to view full site.
Minigame: Lật ly úp lên ly

Minigame: Lật ly úp lên ly

Mỗi người chơi có 3 ly giấy. Người chơi sẽ dùng tay chồng ly giấy vào ly nhựa, ai hoàn thành trước sẽ là người chiến thắng.

16/04/2020 11:18
Mini game: Thử thách lật ly đánh cờ caro

Mini game: Thử thách lật ly đánh cờ caro

Người chơi dùng tay lật up ly lại. Những ly được up thành công sẽ dùng để đánh caro. Ai được 3 ly cùng hàng ngang hoặc hàng dọc hoặc hàng chéo sẽ là người chiến thắng.

05/03/2020 08:00