JavaScript is off. Please enable to view full site.
Chí Phèo bỏ rượu, Bá Kiến vừa đi vừa chửi

Chí Phèo bỏ rượu, Bá Kiến vừa đi vừa chửi

Bá Kiến vừa đi vừa chửi, hắn chửi trời chửi đất, chửi luôn thằng Chí Phèo đáng ghét. Cả tuần nay nhà Bá Kiến im lìm vắng hoe như chùa Bà Đanh. Không có thằng Chí Phèo say xỉn qua quậy phá, rạch mặt ăn vạ vòi tiền lão nữa, cuộc sống Bá Kiến không còn nhiều ý nghĩa.

14/01/2020