I lost my mind - tôi bị mất trí, điên thật!

    I lost my mind - tôi bị mất trí, điên thật!

    TTO - Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Gia Lai, trò chuyện với chú Đạt về sự phức tạp trong việc quản lý nỗi sợ hãi trước sự phát triển nhân cách (bằng tiếng Việt). Rồi một người đàn ông bước đến, ngồi xuống và nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh,

    Zới Trẻ07/05/2019