Trăm sự nhờ vợ

    Trăm sự nhờ vợ

    Tôi là người kỹ tính lắm, ngày thường chỉ có ông thợ quen mười mấy năm mới được phép hớt tóc cho tôi. Nhưng giờ chịu hết nổi rồi, tôi đành để bà xã "nắm đầu" vậy.

    Biếm Họa29/08/2021