Do lực lượng mỏng

    Do lực lượng mỏng

    Ít ai ngờ hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) - thắng cảnh quốc gia, khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước - lại bị vô tư “băm nát”.

    Đời Cười03/05/2019