JavaScript is off. Please enable to view full site.
Minigame: Nghe nhạc hát theo lời

Minigame: Nghe nhạc hát theo lời

Hai người chơi cùng nghe một bài hát. Khi nhạc dừng, cả hai sẽ giành quyền hát tiếp, ai hát đúng sẽ trở thành người chiến thắng. Người thắng được quyền đánh người thua.

21/03/2020 15:23