Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

    Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

    Ngày nọ Dương Tiễn do ham ăn hột mít luộc, sơ sảy để con Hạo Thiên Khuyển trốn xuống trần. Chỗ nào không trốn, Hạo Thiên Khuyển trốn chạy ngay vài làng Vũ Đại.

    Đời Cười13/03/2021