JavaScript is off. Please enable to view full site.
Làm tình với tiền đi ha

Làm tình với tiền đi ha

Cu Tèo thấy Cả Vẹt quằn quại với đống tiền đô hôm qua lấy được của đám đội cai rất lạ, hỏi thì ông Cả bảo đời tao sướng nhất là làm tình với tiền.

14/09/2019
Đời tiền bạc...

Đời tiền bạc...

Vật chất không bao giờ mất đi mà nó chuyển từ tay người nầy sang người khác theo theo một hình thức cao hơn gọi là hiện tượng thăng hoa.

14/09/2019
Nhổ lông và đạp mái

Nhổ lông và đạp mái

Thu thuế cũng như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên

14/09/2019
Hóa công đại pháp ở Cần Thơ

Hóa công đại pháp ở Cần Thơ

Hóa công đại pháp là công phu âm độc của Đinh Xuân Thu, phái Tinh Tú, từng được nói trong tiểu thuyết Thiên Long bát bộ của nhà văn Kim Dung

13/09/2019