Chủ tịch cử cấp dưới đi cách ly thay và cái kết

    Chủ tịch cử cấp dưới đi cách ly thay và cái kết

    Tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ tịch HĐQT một công ty trên địa bàn đi cách ly, vì ông này bay trên chuyến bay có người dương tính với COVID-19. Tuy nhiên ông chủ tịch công ty đã tráo cấp dưới đi cách ly thay mình. Sự việc bị bại lộ và tất nhiên cái kết là ông chủ tịch phải đích thân đi cách ly.

    Biếm Họa09/03/2020