JavaScript is off. Please enable to view full site.
Một vụ 'bóp cổ' ngân sách chống dịch

Một vụ 'bóp cổ' ngân sách chống dịch

Những kẻ tham nhũng tại CDC Hà Nội đã kê khống giá thiết bị chống dịch để bỏ túi hàng tỷ đồng. Họ 'bóp cổ' ngân sách chống dịch mà cả xã hội đang chung tay đóng góp.

24/04/2020