JavaScript is off. Please enable to view full site.
Infographic: Cá voi, gia tộc của những kỷ lục

Infographic: Cá voi, gia tộc của những kỷ lục

Gia tộc cá voi bao gồm cá voi xanh, cá heo, orca... đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục trong thế giới động vật. Không dừng lại ở đó, cá voi xanh thậm chí còn giành luôn cả kỷ kục của thực vật nữa...

29/11/2019