Đề phòng loại tội phạm đồng giá 200k

Đề phòng loại tội phạm đồng giá 200k

Loại tội phạm này có "vùng phủ sóng" rất rộng, từ nựng, hun, sàm sỡ đến quay lén trong nhà vệ sinh... Đặc điểm chung duy nhất là kẻ phạm tội chỉ bị phạt 200 ngàn đồng

13/11/2019 04:27