JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khi bạn không có ý tưởng khởi nghiệp, hãy viết sách dạy người khác.. startup