Biếm Họa

Xin việc đúng người nhưng sai thời điểm

06/07/2021 05:05

Phàm việc gì cũng đòi hỏi phải có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Mùa Cô Vít, nhân sự có giảm sút nhưng không vì thế mà xin việc dễ dàng hơn lúc trước.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất