JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xin các chú xã hội đen giúp cháu được hoãn nghĩa vụ quân sự

Trong số những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An có 1 trường hợp đang mắc nợ xã hội đen. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Tân An cho rằng nếu thanh niên này vào quân đội sẽ làm ảnh hưởng đến đơn vị.