Biếm Họa

Xét nghiệm ADN: Ông chồng thua trong mọi trường hợp

13/10/2020 09:50

Cho dù kết quả xét nghiệm ADN nhận được là "trùng khớp" hay "không trùng khớp" thì ông chồng vẫn là người mất mát nhất.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất