Biếm Họa

Xe hơi... tay ga, khỏi lo đạp nhầm chân ga

21/11/2019 10:36

Gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì tài xế bất cẩn đạp nhầm chân ga. Sáng kiến về một chiếc xe hơi tay ga như thế này có vẻ rất hữu ích...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất