JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xe đưa rước học sinh: An toàn là trên hết!

Phát minh này giúp cho các xe hết hạn đăng kiểm rách nát vẫn có thể đưa đón học sinh một cách an toàn...