Biếm Họa

Xe công biến thành "xe ông"

31/10/2019 12:55

Với cách xử phạt nhẹ nhàng "rút kinh nghiệm" như thời gian vừa qua, e rằng tình trạng xe công thành "xe ông" sẽ còn xảy ra dài dài

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất