Biếm Họa

Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

08/06/2021 05:20

Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất