Biếm Họa

Vua Thủy Tề kêu cứu

14/04/2021 18:45

Theo nhiều khảo sát độc lập, hàm lượng bùn cát trên sông Mekong đang giảm xuống hơn 50%, nếu cứ "bán cát" ào ào như hiện nay thì vua Thủy Tề cũng phải kêu cứu.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất