Biếm Họa

Vợ chê... quà nhỏ

20/10/2021 10:15

Ông chồng chu đáo chuẩn bị quà 20-10 cho vợ từ mấy tháng trước. Nhưng đâu có ngờ "người tính không bằng trời tính".

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất