JavaScript is off. Please enable to view full site.

Về mặt kỹ thuật, tuyển Việt Nam không so được với tuyển Thái Lan. Thật vậy không?