JavaScript is off. Please enable to view full site.

Việt Nam đào được 3 điểm quý giá trước Singapore

Vì Singapore "chôn" 3 điểm quá sâu, nên U22 Việt Nam phải dùng đủ loại công cụ hỗ trợ như bọc phá Quang Hải, xẻng Hùng Dũng, búa Trọng Hoàng... và cuối cùng là mũi khoan Đức Chinh mới lấy được 3 điểm.