Biếm Họa

Vì tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ nên 63,1% bài thi dưới 5 điểm là bình thường

27/08/2020 18:10

Tiếng Anh thì chỉ có người Anh, người Mỹ, người Úc... mới giỏi thôi, em chỉ cần giỏi tiếng mẹ đẻ là được rồi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất