Biếm Họa

Vì sao xe ôm vắng khách thời hậu dịch?

DAD + Đức Thuận 01/12/2021 10:10

Có thể đây chính là nguyên nhân khiến xe ôm công nghệ vắng khách thời hậu dịch. Tranh biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay, 1-12-2021.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất