Biếm Họa

Vì sao vệ sĩ khẩu trang bị thất sủng trong phòng dịch COVID-19?

10/11/2020 14:00

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới nhưng vệ sĩ khẩu trang lại không còn được trọng dụng. Vì sao vậy?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất