Biếm Họa

Vì sao ông Điện chỉ 'nhầm tăng' chứ không 'nhầm giảm'?

28/06/2020 15:19

Việc sai sót hóa đơn thời gian qua đều được ông Điện khẳng định do ghi nhầm. Nhưng lạ một điều là việc "nhầm" này chỉ có tăng, chưa thấy trường hợp nào ghi nhầm mà giảm tiền điện...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất