JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Trí thông minh nhân tạo" mà đòi cạnh tranh biên chế với "trí thông minh công chức" à?