Biếm Họa

Vệ sĩ khẩu trang, người hùng hay kẻ phản diện?

Hải Nam 14/01/2021 15:50

Khẩu trang y tế là những vệ sĩ có cuộc đời nghiệt ngã như... trong phim, sinh ra với sứ mệnh của người hùng nhưng nhiều khi buộc phải trở thành kẻ phản diện.

Và con người chính là nhà biên kịch, ý thức sử dụng khẩu trang của chúng ta sẽ quyết định kịch bản bộ phim "Khẩu trang, người hùng hay kẻ phản diện?"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất