Biếm Họa

Ve sầu... buồn vì bị trút giận

21/06/2021 05:05

Đúng là kiếp ve sầu nên chẳng bao giờ vui được. Bao đời nay làm kiếp cầm ca mà giờ còn bị tẩy chay như kẻ tội đồ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất