JavaScript is off. Please enable to view full site.

Với một cô gái FA như mình, Valentine năm nay thật ấm áp

Lời: Mỹ Tiên - Tranh: Phương Ròm