Biếm Họa

Ước gì anh lấy được nàng, mua buồng khử khuẩn cho nàng rửa... thân

20/03/2020 14:48

Thời nào rồi còn xây hồ cho em rửa chân, Bộ Y tế đã khuyến cáo muốn chống dịch phải rửa tay cơ mà? Hay thôi, anh mua cái gì khử toàn thân luôn đi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất