JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong những khoản chi phí học đường thì tiền đồng phục cũng là một nỗi lo không nhỏ đối với các phụ huynh nghèo.