JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tui nghèo nên tôi muốn làm gì cũng được!

Không thể nhân danh cái nghèo để vi phạm pháp luật, đe dọa tính mạng người khác. Đã chạy trên đường thì ai cũng đang vất vả mưu sinh hết.