Biếm Họa

Tử thần online cướp việc của Diêm Vương

20/01/2021 15:50

Đúng là hết chịu nổi với những kẻ câu like trên mạng xã hội bằng cách "khai tử" người nổi tiếng. Cứ cướp việc của Diêm Vương như vầy coi chừng ổng nổi giận à nha!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất