Biếm Họa

Từ chối nhận quà Tết theo 'truyền thống'

Bùi Thanh Tâm 26/01/2022 19:30

Dù có người cho đó là "truyền thống", song vị quan thanh liêm nhất quyết từ chối nhận quà Tết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất