Biếm Họa

Truyền thống hay điện tử cũng đều vào... cửa tử

Phạm Quang Huynh 23/11/2020 18:40

Tại Việt Nam hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn còn đang nằm ngoài vòng kiểm soát của luật. Và người tiêu dùng thì còn đang mơ hồ về tác hại của nó...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất