Biếm Họa

Trong vòng 15 ngày tới, tất cả chúng ta đều có thể là siêu anh hùng

31/03/2020 14:01

Kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020, Việt Nam sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian đó, mọi người đều có thể trở thành siêu anh hùng thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt ý thức cộng đồng.

Phụ đề: Hãy ở nhà để thành Siêu Anh Hùng

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất