JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trễ tiến độ và đội vốn: Không ai sánh bằng họ hàng nhà metro

Đặc điểm chung của các dự án đường sắt đô thị có lẽ là trễ tiến độ và đội vốn khủng. Theo báo cáo mới nhất, dự án đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sẽ chậm tiến độ... 12 năm và đội vốn khoảng... 16.000 tỉ đồng.