Biếm Họa

Trẻ em cũng phải đóng tiền làm đường nông thôn mới vì 'còn đi tới 70 - 80 năm nữa'

16/09/2020 07:30

Để làm đường nông thôn mới, xã Ái Thượng (Bá Thước, Thanh Hóa) bắt mỗi nhân khẩu nộp 700.000 đồng, bất kể người già hay trẻ em.

Thậm chí cả trẻ thiểu năng (mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 540.000 đồng) cũng nộp y xì, không bớt đồng nào. Mỗi gia đình vùng cao này phải đóng vài triệu đồng là một gánh nặng. Bi hài hơn, khi được hỏi sao bắt trẻ em nộp tiền, chủ tịch bảo “vì đường được dùng 70 - 80 năm nữa (!). Đúng là hết ý với tận thu!Bổ đầu theo kiểu đóng đanh,Chị Dậu có sống cũng xanh mắt mèo.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất