Biếm Họa

Trâu Tân Sửu: Trí khôn của ta đây!

27/02/2021 07:30

Trí khôn của trâu Tân Sửu chỉ đơn giản là thông điệp 5K nhưng cũng khiến lũ corona chạy "mất dép"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất